ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τεχνική Υπηρεσία στην ανάπτυξη του Δήμου του. Για τον λόγο αυτό, ορίζει την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, ως ημέρα ενημέρωσης από τους μηχανικούς και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.Δημήτριο Φιφλή, για την πορεία εκτέλεσης των δημοτικών έργων του τεχνικού προγράμματος καθώς και για τους τρέχοντες διαγωνισμούς των τεχνικών έργων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΠΟΡΕΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ