Επέκταση δρομολογίων ΚΤΕΛ σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ευρώτα.

   

Επέκταση δρομολογίων ΚΤΕΛ σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ευρώτα.

Επέκταση δρομολογίων ΚΤΕΛ σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ευρώτα.

Αξιότιμε κ.Αντιπεριφερειάρχα,

Με το παρόν έγγραφο αιτούμεθα την επέκταση των γραμμών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, με σκοπό την σύνδεση των χωριών-κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του στα οποία, πλην των άλλων, εδρεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιωτικό όχημα αλλά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν οδηγούν, αδυνατούν να μεταβούν στα κέντρα αυτά, ήτοι Σκάλα και Βλαχιώτη.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμεθα την επέκταση των δρομολογίων και τη διέλευση των λεωφορείων από όλα τα χωριά του Δήμου μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ