Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου