43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
30/12/2019 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020 Δήμου Ευρώτα
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 43-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ