ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δέκα (10) ατόμων για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 στο Δήμο Ευρώτα, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.

Επισυναπτόνται τα σχετικά έντυπα για τους ενδιαφερόμενους

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ

3. Υ.Δ 

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη