Πρόσκληση 29ης Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/09/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 29ης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24 η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας
(2018)»
2. Παράταση προθεσμίας του έργου : «Διαμόρφωση – Επισκευή του πρώην Δημοτικού
Σχολείου Περιστερίου για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Δήμου Ευρώτα» .
3. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση λίθινου τοιχίου αντιστήριξης
δημοτικής οδού πλησίον Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας στην ΤΚ Γερακίου» .

Η πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 29η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ