Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Επείγουσα ανύψωση φρεατίων σε οδούς στις Δ.Ε Σκάλας και Έλους»,», με τη διαδικασία του επείγοντος.

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Επείγουσα ανύψωση φρεατίων σε οδούς στις Δ.Ε Σκάλας και Έλους»,», με τη διαδικασία του επείγοντος.
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη