Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/09/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής
27/08/2019 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας την 01.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της
οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργοστάθης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ