ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/08/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Αριθ. 19/2020)

 

Καλείστε  σε  κατεπείγουσα δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  19-08-2020  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  έναρξης  14:00 και  λήξη 15:00.

Η έκτακτη   συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (15:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ

Συλλυπητήριο ψήφισμα  για την εκλιπούσα δημοτική υπάλληλο του Δήμου Ευρώτα κ. Μαγκλάρα Αγγελική  

 

O λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα είναι επειδή στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου της δημοτικής  υπαλλήλου του Δήμου Ευρώτα κ. Μαγκλάρα Αγγελικής του Κωνσταντίνου , θα  πρέπει με απόφασή μας  να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και να αποδώσουμε φόρο  τιμής  στην εκλιπούσα που διεκπεραίωσε  τα  καθήκοντά της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έντιμα και προσέφερε σε αυτήν.

 

Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 ΔΣ 2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ.docx