ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 ΔΣ ΤΕΛΙΚΟ 2020

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/09/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  22-09-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 13:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : << ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΣΑΤΑ) >>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με τον Ορισμό  εκπροσώπων για  συγκρότηση επιτροπής  χαρακτηρισμού  παράλιων  χώρων  ως  πολυσύχναστων

Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την τροποποίηση  της  κατηγορίας  κατάταξης  της  αθλητικής  εγκατάστασης  του Δημοτικού Σταδίου  Σκάλας

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης  –Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με «Ορισμό  εκπροσώπου  για  την επιτροπή  της  υπ΄ αριθμ. 6557/406/90 (ΦΕΚ 99Β)<< Θέσπιση  και  άλλων  περιπτώσεων  προϋπηρεσίας, για  τις  οποίες  δεν απαιτείται  βεβαίωση  επόπτη  εργασίας  διαδικασία  και  δικαιολογητικά (Ν. 1575/85>>

 Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη  απόφασης  για  την έγκριση πραγματοποίησης  ηλεκτροδότησης  της  πλατείας Ζαραφώνας

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης  για  «Αύξηση  ωρών  απασχόλησης  του προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής  απασχόλησης  για  τον  καθαρισμό  των  σχολικών  μονάδων του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ