Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/09/2020 - 09:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής την 22ηΣεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα (2019)»
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 17/2020 απόφασηςτης Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα : «Λήψη απόφασης για 3η αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020».
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 18/2020 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα : «Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019».
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Πρακτικού 1 του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ευρώτα»
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Κροκεών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με τηνανάθεση υπηρεσιών για τονκαθαρισμό αποστραγγιστικών χανδάκων Δ.Ε. Έλους.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ευρώτα, έτους 2020
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος»
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργουμε τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Σκάλας»
 12. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση συλλόγων.
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της μισθωτικής σύμβασης του δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) Τ.Κ. Γερακίου Δ.Ε. Γερονθρών Δήμου Ευρώτα.

 Ο πρόεδρος  της Επιτροπής   

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ