31η πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/09/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25ηΣεπτεμβρίου 2020ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10.00 π. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση άμεσης απολύμανσης δημοτικών κτιρίων,  κοινόχρηστων χώρων και  χώρων συνάθροισης εργατών γής.

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ