ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/09/2020 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  και ώρα 18:30 , στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα  με  την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020, με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ή μη Αιολικών Πάρκων σε  περιοχές του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Απόφαση σχετικά με την υποβολή Πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακίου στην Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση  μελών Διοικητικού  συμβουλίου ΝΠΙΔ με  την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Δήμου Ευρώτα  ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  –Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης  σχετικά  με  τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της αριθμ. 19/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού  Υπηρεσιών  της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της αριθμ. 20/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Προσωπικού   της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της αριθμ. 21/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Οικονομικής Διαχείρισης  της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

Στις  συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν  το λόγο, εκτός  του δημάρχου και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι  επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί  αγορητές  ανά  θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις  με σχετική  γραπτή δήλωσή τους στο  προεδρείο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να  εγγραφούν  ως ομιλητές  και  δημοτικοί σύμβουλοι  που επιθυμούν να  τοποθετηθούν ανά θέμα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ