ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
08/10/2020 - 14:13
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη  ΔΕΥΤΕΡΑ  12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020  και ώρα 19:00 , στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα  με  την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020, με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Απόφαση σχετικά με την υποβολή Πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακίου στην Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση  μελών Διοικητικού  συμβουλίου ΝΠΙΔ με  την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Δήμου Ευρώτα  ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος  –Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της αριθμ. 19/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού  Υπηρεσιών  της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αριθμ. 20/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Προσωπικού   της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της αριθμ. 21/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Οικονομικής Διαχείρισης  της  Επιχείρησης

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 11945/2020 εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 12868/2020 εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο : << ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ( Γ΄   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2020 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ >>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός μέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας ¨Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Σπάρτης & Ευρώτα¨

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για «Χορήγηση οικονομικών  βοηθημάτων  σε  οικονομικά  αδυνάτους  δημότες»

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

Στις  συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν  το λόγο, εκτός  του δημάρχου και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι  επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί  αγορητές  ανά  θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις  με σχετική  γραπτή δήλωσή τους στο  προεδρείο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να  εγγραφούν  ως ομιλητές  και  δημοτικοί σύμβουλοι  που επιθυμούν να  τοποθετηθούν ανά θέμα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ