34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
13/10/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  σε έκτακτή κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής την 13η   Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. , λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  υπογραφής σύμβασης του έργου με το παρακάτω θέμα :

 

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση  1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Σχέδιο δράσης βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου».

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

    Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ