35η Πρόσκληση ΟΕ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/10/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

  1. Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού 1  του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ».
  3. Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί    ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Γερονθρών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « Επείγουσα ανακατασκευή γεφυριού που υπέστη κατάρρευση στη Δ.Κ. Σκάλας »
  5. Επιχορήγηση συλλόγων
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αναστολής κατά της αποφάσεως με αριθ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.07.2019

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ