38Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
09/11/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

   Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

  ΘΕΜΑ  1o   Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2020 έτους.

  ΘΕΜΑ 2ο  Λήψη απόφασης για απόδοσης πάγιας προκαταβολής Δήμου.

  ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 4ο  Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.

  ΘΕΜΑ 5ο  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών.

  ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για έγκριση της αρ. 38/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΄΄Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης΄΄.

  ΘΕΜΑ 7ο  Λήψη απόφασης για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

  ΘΕΜΑ 8Ο  Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

  ΘΕΜΑ 9Ο Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Δαφνίου.

ΘΕΜΑ 10Ο  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την εκμίσθωση  της χρήσης  του δημοτικού  ακινήτου ισογείου διαμερίσματος το οποίο  βρίσκεται    στην Αθήνα επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 επιφανείας 67,78 τ.μ.

ΘΕΜΑ 11ΟΛήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την εκμίσθωση  της χρήσης  του υπ΄ αρ. 13 διαμερίσματος 4ου ορόφου  το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 επιφανείας 68,13 τ.μ.

ΘΕΜΑ 12Ο Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την εκμίσθωση  της χρήσης  του δημοτικού  ακινήτου  του υπ΄ αρ. 16 διαμερίσματος 5ου ορόφου  το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 επιφανείας 68,13 τ.μ.

ΘΕΜΑ 13Ο Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την εκμίσθωση  της χρήσης  του δημοτικού  ακινήτου  του υπ΄ αρ. 12 διαμερίσματος 4ου ορόφου  το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 επιφανείας 74,01 τ.μ»

   ΘΕΜΑ 14Ο  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού για την εκμίσθωση  της χρήσης  του ισογείου - Υπόγειου καταστήματος (φαρμακείου)  το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 επιφανείας 64,16 τ.μ.

   ΘΕΜΑ 15Ο  Λήψη απόφασης για έγκριση της 25/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

   ΘΕΜΑ 16Ο  Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ (2019)».

  ΘΕΜΑ 17Ο  Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΣΗ (2019)».

  ΘΕΜΑ 18Ο  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (rapid test covid-19 αντιγόνου).

  ΘΕΜΑ 19Ο Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου: ΄΄Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μυρτιάς.

  ΘΕΜΑ 20Ο Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ» .

 ΘΕΜΑ 21ο  Λήψη απόφασης για έγκριση 1ΟΥ πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: <<Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 22ο  Λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου".

  ΘΕΜΑ 23ο  Λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: " Προμήθεια Συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων".

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

   Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ