ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 28Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/11/2020 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  20-11-2020  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  έναρξης  19:30.

 

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα  με  την  υπ΄ αριθμ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με  αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020, με  τα  παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση  σχετικά  με έγκριση  του Σχεδίου Αντιμετώπισης  Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης   Βραχείας  Διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων  του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος–Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  των   φύλων

Εισηγητής: κ. Δεντάκου Ελένη – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Κανονισμός Λειτουργίας  Δημ. Επιτροπής Ισότητας  των Φύλων

Εισηγητής: κ. Δεντάκου Ελένη – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος   –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  της  αριθμ. 30/2020  απόφαση  της ΚΔΕΔΕ ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση  σχετικά  με Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για  το σχολικό  έτος  2021-2022.

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση  σχετικά  με την  αμοιβή  δικηγόρου  κ. Μπακόπουλου.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  –αντιδήμαρχος

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ