45Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/12/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ  1 :   Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύνταξη και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα έτους 2021.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

                                                                                                                                Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ