ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

   

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

GR03RAK0001 Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους)

1. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς  Τ=50 έτη

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr03/gr03_maps_jpg_p05/depth/t50/GR03-P05-SX01-maxdepth50-06_10.jpg

2. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς  Τ=100 έτη

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr03/gr03_maps_jpg_p05/depth/t100/GR03-P05-SX01-maxdepth100-06_10.jpg

3. Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς  Τ=1000 έτη

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr03/gr03_maps_jpg_p05/depth/t1000/GR03-P05-SX01-maxdepth1000-06_10.jpg

4. Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας (χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας για περίοδο επαναφοράς  Τ=100 έτη), από Σχέδιο Διαχείρισης από Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των  Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr03/gr03_maps_jpg_p05/velocity/t100/GR03-P05-SX02-maxvelo100-06_10.jpg