ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

   

ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

 Στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα, κυρίως χειμαρρικής απορροής, χωρίς γέφυρα, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση), γνωστές και ως Ιρλανδικές διαβάσεις (βλ. Ενότητα: Επικίνδυνες θέσεις στο Δήμο Ευρώτα για πλημμυρικά φαινόμενα), ο κίνδυνος παράσυρσης διερχόμενων οχημάτων και πεζών είναι αυξημένος όταν αυτές κατακλύζονται από νερά.