ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 3Η ΚΑΙ 4Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/02/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   3η

 

  Καλείστε  σε νέα τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 01η  Φεβρουαρίου  2021  ημέρα  Δευτέρα και ώρα έναρξης 11.00 π.μ και λήξη 11.30 π.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μπορούν να ψηφίσουν για το κατωτέρω θέμα από 11.00 π.μ και μέχρι την ώρα λήξης 11.30 π.μ με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως ή του Προέδρου ή με προσωπικό μήνυμα στο τηλέφωνο της γραμματέως ( 6943999165) .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου παρακαλούνται να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την 10.30 π.μ. ώστε στη συνέχεια μετά τη συγκέντρωση και καταγραφή των υποψηφιοτήτων να ενημερωθούν τα μέλη από τη γραμματέα και να ψηφίσουν από την 11.00 π.μ έως 11.30 π.μ (λήξη της συνεδρίασης).

 

 

ΘΕΜΑ 1ον  

1.Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 1-9-2020 έως 6-11-2021

(κατόπιν της αριθ.76/2020 απόφασης Δημάρχου ορισμού νέου Προέδρου και  μελών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα ).

 

 

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

                                                                           ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

 

ΜΕΧΡΙ 10.30 Π.Μ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ .

ΑΠΟ 11.00 ΕΩΣ 11.30 Π.Μ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.  

 

    

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   4η

 

  Καλείστε  σε νέα τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 01η  Φεβρουαρίου 2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 11.45 π.μ και λήξη 12.00 π.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μπορούν να ψηφίσουν για το κατωτέρω θέμα και μέχρι την ώρα λήξης (12.00 π.μ) με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως ή του Προέδρου ή με προσωπικό μήνυμα στο τηλέφωνο της γραμματέως ( 6943999165).

  

ΘΕΜΑ 1ον

1.Λήψη απόφασης περί σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 .

   Εισηγητής : Μπούτσαλης Ζαχαρίας  (Πρόεδρος Ε.Π.Ζ).

 

 

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

                                                                           ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

 

 

Συν/να: 1.Εισήγηση πεπραγμένων 2020 .

 

 

ΑΠΟ 11.45 π.μ ΕΩΣ 12.00 π.μ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη ψήφιση του θέματος . 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ