ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/07/2021 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  06-07-2021  ημέρα Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  10:00  και  λήξη 14:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής:κ. Πολολός Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο

 

Εισηγητής:κ. Πολολός Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΨΥΞΗ Ή ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ή ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ. ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ Λ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ Π. ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που ευρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κάτω Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΦΥΤΕΙΕΣ», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής:κ. Φιφλής Δημήτριος  - αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ