Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025

   

 

Σύμβαση Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ1 «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ» Κ. Έλους.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ2 «ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Κ. Γλυκόβρυσης.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ4 «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ» Κ. Έλους.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ5 «ΤΡΙΝΗΣΑ» ΔΚ. Σκάλας.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ6 «ΤΡΙΝΗΣΑ» ΔΚ. Σκάλας.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ7 «ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΟΥ» Κ. Λαγίου.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ8 «ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Κ. Λαγίου.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ9 «ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Κ. Λαγίου.

Συμβάσεις Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού 2023-2025 στη θέση Κ11 «ΚΟΚΚΙΝΙΑ» Κ. Γλυκόβρυσης.