ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/12/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 12η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια λιπαντικών΄΄.

 ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια Καυσίμων».

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023 έτους.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323120816070.pdf