ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/12/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 18η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2023 έτους.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομών στο Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄ Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού του έργου:
΄΄Αποκατάσταση γέφυρας Κοινότητας Γλυκόβρυσης΄΄ και δεύτερη τροποποίηση των όρων της 11212/09.08.2023 (ΑΔΑ: 913ΧΩΡΛ-ΞΡΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC0132400862023-08-09) Διακήρυξης.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323121414230.pdf