ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/12/2023 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 29η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα  12:30 μ.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών της παγίας προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα, για το οικονομικό έτος 2023.

 ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ευρώτα, για το οικονομικό έτος 2023.

 

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail: nikosz@eurota.gr.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμίας.                           

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323122913500.pdf