ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/02/2024 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Αριθμ.: 05/2024)

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, την με αριθμό 375 αρ. Πρωτ.: 39167/2.06.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αριθμ.: 488 αρ. Πρωτ.: 35496/25.04.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 98 αρ. Πρωτ.: 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε Τακτική δια Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 429/12.03.2020), την 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 μ.μ., για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

κ. Τούντας Πέτρος  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τέλους Χρήσης Πλατειών και Κοινόχρηστων χώρων έτους 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τέλους ΤέλεσηςΠολιτικού Γάμου.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του Καταβαλλόμενου Τέλους ανά Άδεια και Θέση Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2024.

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του ΚαταβαλλόμενουΤέλους ανά θέση στην ΕμποροπανήγυρηΚροκεών για το έτος 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Δικαιωμάτων Ταφής Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, την διαδικασία και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του Τέλους Θέσης των Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Σκάλας  για το έτος 2024.

 

 

κ. Τούντας Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

 

 

 

κ. Πολολός Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ΔΣ 2024 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf