ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 27, 2024 - 12:00
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36324032711370.pdf
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023, καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 27η  Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:                        

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με  εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης του Δήμου Ευρώτα για την αρδευτική περίοδο έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

 

Ο πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής

                                              

Δήμος Βέρδος

Δήμαρχος