Τεύχη δημοπράτησης έργου «Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης οικισμού Φιλισίου»