22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/07/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Έγκριση πρακτικού  του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδοποιίας Δήμου 2018»  
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση ¨Προφήτης Ηλίας¨ Τ.Κ. Βλαχιώτη
Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιΐας Τ. Κ. Βασιλακίου.»
Περί εξώδικου συμβιβασμού Μένεγα Παναγιώτη
 Περί εξώδικου συμβιβασμού Ρέμπελου Αλεξάνδρου
Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος στη θέση ΜΥΛΟΙ της Δ.Ε. Κροκεών, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
 
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη