Διεξαγωγή διαγωνισμού: “Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας”