ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 29/07/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ-28-07-2020-1

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ-28-07-2020-1
Παρατηρήσεις: 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη