ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΣΤΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑ-ΒΙΟΥ-ΜΑΘΗΣΗΣ
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενημερώνονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τις Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων για το πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθησης» στον Δήμο Ευρώτα,  ότι δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212 προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων εκπαιδευτών και ο εμπλουτισμός των θέσεων σε περιοχές και ειδικότητες.

Η σχετική Πρόσκληση προβλέπει τα εξής:

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00π.μ.)
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έ ως και τις 03/07/2020 στην εξής διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας  και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)
Για περισσότερες πληροφορίες :

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: www.inedivim.gr

Ιστοσελίδα Έργου : http://kentradiaviou.gr

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη