Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΕΠΖ Δήμου Ευρώτα

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/06/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΕΠΖ Δήμου Ευρώτα

Καλείσθε  σε τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 1η  Ιουνίου 2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

   ΘΕΜΑ

  1.Λήψη απόφασης περί  «διατήρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο στη Κοινότητα Σκάλας Δ.Ευρώτα Λακωνίας» .

    Εισηγητής : κ.Πρόεδρος.

                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

                                                                                              ΜΠΟΛΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο προσκληση-δια-περιφοράς-ΕΠΖ