ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 12 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/05/2020 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 12 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 12 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00 , στο κτίριο του
Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1 ο : Ενημέρωση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών (στα πλαίσια της ΠΝΠ Covid-19) και των λειφθεισών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων (Δ.Σ., Ο.Ε. και Δημάρχου)
Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – επικεφαλής παράταξης ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ


ΘΕΜΑ 2 ο : Θέματα αρμοδιότητας ΔΣ που αφορά τη συνεργασία με την «ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.»
Εισηγητής: κ. Νταλιάνης Δημήτριος – επικεφαλής παράταξης ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ


ΘΕΜΑ 3 ο : Ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στις παραλίες του Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: κ. Μαρουδάς Γεώργιος – επικεφαλής παράταξης ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ


ΘΕΜΑ 4 ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020>>
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 5 ο : << ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή ΜΗ, ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ >>
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6 ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την υπόδειξη χώρου για την ίδρυση εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Κοινότητα Κροκεών»
Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 7 ο : «Απόφαση σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 8 ο : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταστατικού για ίδρυση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας για την ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης και Ευρώτα», ορισμός εκπροσώπου στο ΔΣ της εταιρείας και έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για τη δημιουργία πίστωσης ποσού ύψους 7.500,00 € για την καταβολή της εταιρικής συμμετοχής
Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος – δήμαρχος

Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι
επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.
Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-12-ΔΣ-2020