Πρόσκληση για τακτική ( δια περιφοράς ) συνεδρίαση Ε.Π.Ζ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/05/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για τακτική ( δια περιφοράς ) συνεδρίαση Ε.Π.Ζ
30/04/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείσθε σε τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στις 6 η Μαίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με το αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».


ΘΕΜΑΤΑ
1.Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε Λακωνίας στο Ο.Τ χωρίς αριθμό που περικλείεται από τις οδούς Θαλή Κουτούπη, ανώνυμος, Βασ. Θεοδωρακάκου, ανώνυμος ως προς τις χρήσεις γης με τη προσθήκη νέων χρήσεων ιδιωτικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα «Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» και «Νηπιαγωγεία».
Εισηγητής : κ.Πρόεδρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ