Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Δευτέρα 12-8-2019