Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 12-01-2019 στην κοινότητα ΜΥΡΤΙΑΣ – Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019

   

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 12-01-2019 στην κοινότητα ΜΥΡΤΙΑΣ – Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 12-01-2019 στην κοινότητα ΜΥΡΤΙΑΣ – Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019

Ανακοίνωση-για-πορίσματα-ΜΥΡΤΙΑΣ-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019