ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙ ΛΕΗΜΟΝΑ ΤΗΣ 12-1-2019 23/09/2019 από ADMIN σε ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΛΓΑ Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από: 23/09/2019 έως: 03/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΕΛΓΑ-ΓΙΑ-ΧΑΛΑΖΙ-ΛΕΗΜΟΝΑ-ΤΗΣ-12-1-2019

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙ ΛΕΗΜΟΝΑ ΤΗΣ 12-1-2019 23/09/2019 από ADMIN σε ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΛΓΑ Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από: 23/09/2019 έως: 03/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΕΛΓΑ-ΓΙΑ-ΧΑΛΑΖΙ-ΛΕΗΜΟΝΑ-ΤΗΣ-12-1-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙ ΛΕΗΜΟΝΑ ΤΗΣ 12-1-2019

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: Από: 23/09/2019 έως: 03/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΕΛΓΑ-ΓΙΑ-ΧΑΛΑΖΙ-ΛΕΗΜΟΝΑ-ΤΗΣ-12-1-2019