ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

Ενημερώνονται οι πολίτες του Δήμου Ευρώτα ότι για 7 η συνεχή χρονιά υλοποιείται το
«Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ – Δωρεάν Στέγαση για Φοιτήτριες» από την ΧΕΝ Ελλάδος για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που αφορά φοιτήτριες/σπουδάστριες προερχόμενες από την
περιφέρεια και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης στην χώρα μας.
Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα έναρξης ή συνέχισης των σπουδών τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
και ΙΕΚ της Αττικής για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν διαθέτουν τους πόρους να
εξασφαλίσουν ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την διαδικασία υποβολής της στον
ιστότοπο : https://www.xen.gr/projects/programma-stegasis/

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΘΗΝΑ