Πρόγραμμα εκλογής για τις περιφερειακές, τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

   

Πρόγραμμα εκλογής για τις περιφερειακές, τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Πρόγραμμα εκλογής για τις περιφερειακές, τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Συνημμένα Εγγράφου
-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΑΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ-26_5_19
-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ-ΤΗΣ-29ης-ΜΑΙΟΥ-2-001-1