Πρόσκληση και αίτηση για την Τουριστική έκθεση Βερολίνου