ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

   

Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη

Τo Kέντρο Υγείας Βλαχιώτη, ιδρύθηκε το 1991. Το επισκέπτονται περίπου 100 άτομα ημερησίως, 50 για παθολογικό έλεγχο και 50 για συνταγογράφηση.

Έχει ένα (1) ασθενοφόρο με τρεις (3) οδηγούς, άσηπτο χειρουργικό ιατρείο και δωμάτιο βραχείας νοσηλείας. Στο Κ.Υ. έχουν δημιουργηθεί ετήσιες δράσεις προληπτικής ιατρικής, όπως προληπτικός έλεγχος και εμβολιασμός, σύμφωνα με πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Αξιόλογες είναι και ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως εκλαϊκευμένες ομιλίες σε ομάδες πληθυσμού (σχολεία και συλλόγους) για την ευαισθητοποίηση σε προβλήματα υγείας.
Η περιοχή ευθύνης του, περιλαμβάνει το διευρυμένο Δήμο Ευρώτα, με περίπου 2500 πληθυσμό. Υπό την εποπτεία του έχει, επίσης, τα αγροτικά ιατρεία που είναι εκτός Δήμου Ευρώτα (Γκορυτσά, Σκούρα, Καρυές), ενώ ευθύνεται και για τα κάτωθι αγροτικά ιατρεία, με συνολικό αριθμό, δέκα (10) περίπου αγροτικών ιατρών και τριών (3) ιατρών γενικής Ιατρικής: Γερακίου, Σκάλας, Γλυκόβρυσης. Έχει έναν παθολόγο Επιμελητή Α΄, ένα διευθυντή Γενικής Ιατρικής και έναν (1) παιδίατρο βαθμού Διευθυντή.
Συνεργάζεται με τα προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” για την ιατρική κάλυψη των οφειλόμενων.

Ο Δήμος Ευρώτα, διαθέτει ένα Κέντρο Υγείας στο Βλαχιώτη (Δημοτική Ενότητα Έλους), ενώ στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των κατοίκων, καλύπτονται από τα Αγροτικά Ιατρεία.

Αγροτικά Ιατρεία:
Σκάλας: 27350 22455
Νιάτων: 27320 31413
Κροκεών: 27350 71325
Γερονθρών: 27310 71266

τηλ. 2735041240

email kyblax@otenet.gr

fax 2735041666