ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

   

Κόσμημα της Απιδιάς Λακωνίας είναι ο Ιερός Ναός της Kοιμήσεως της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και αποτελεί αντιπροσωπευτικό χριστιανικό μνημείο. Χρονολογείται το 10ο αιώνα, είναι μια τρίκλιτη βασιλική μεγάλη σε μέγεθος, με έντονα στοιχεία της ανατολίτικης τεχνοτροπίας.
Ο θόλος της στέγης στηρίζεται σε κίονες που φέρουν ωραία ιωνικά κιονόκρανα. Ο ναός προήλθε από μετασκευή παλαιότερου ξυλόστεγου ναού. Τμήμα του παλιού ναού διατηρήθηκε για διακόσμηση. Το θαυμάσιο μαρμάρινο τέμπλο ανάγεται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους.

Από την επιμελή τοιχοποιία με αργούς λίθους και την παρεμβολή άφθονων τεμαχίων κεραμιδιών, διακρίνονται οι αρχικές διαστάσεις του ναού προ της επέκτασης. Στη νότια πλευρά έχουν εντοιχισθεί χαράγματα επιγραφικά και κάποια λαϊκά ανάγλυφα. Ο τρούλος λίγο επιμελημένος έχει κτισθεί με άφθονο πώρο.

Πώρινοι είναι και τέσσερις ρόμβοι που δορυφορούν τον τρούλο του οποίου κάθε πλευρά κοσμείται με άβαλη κόγχη. Ήδη σήμερα οι τέσσερις πλευρές έχουν αποκτήσει μεταγενέστερα φωτιστικά ανοίγματα. Τη στεφάνη του τρούλου περιδένει διακοσμητική οδοντωτή ταινία. Ο ναός είναι τρίκογχος, οι δε κόγχες είναι ημικυκλικές. Μετά την επέκταση ο ναός υπέστη πλήρη αναμόρφωση εσωτερικά.
Ο βασικός πυρήνας διακρίνεται βεβαίως, ο τρούλος στηρίζεται σε στύλους, οι οποίοι χωρίζουν το ναό σε τρία κλίτη αλλά με την επέκταση προστέθηκε ο νάρθηκας και ο γυναικωνίτης. Το δάπεδο είναι στρωμένο με πλάκες ισομεγέθεις.

Απιδιά Λακωνίας

Δείτε ακόμα ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ