ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΣΚΑΛΑΣ

   

Ο σχεδιασμός της «νέας» πλατείας Πηγών έγινε σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο δήμος στα ζητήματα του περιβάλλοντος και πληροί τα κριτήρια πρωτοτυπίας και αποτελεσματικότητας στους στόχους για βιώσιμη ενέργεια και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα έως το 2020.

Η υποβολή αυτής της υποψηφιότητας αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του δήμου για την εφαρμογή του ΣΔΑΕ (σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας), όπου περιλαμβάνονται καλές πρακτικές για το κλίμα και την ενέργεια.

Πλατεία Πηγών Σκάλας

Δείτε ακόμα ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ