ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

   

Ένας μικρότερος ποταμός, ο Βασιλοπόταμος, πηγάζει από το κέντρο της πόλης της Σκάλα και εκβάλει κοντά στον ποταμό Ευρώτα. Σ’ αυτόν έχει καταγραφεί η Χρυσή Μενίδα(Tropidophoxinellus spartiaticus), ένα ενδημικό είδος ψαριού του γλυκού νερού της περιοχής. Ο ποταμός Βασιλοπόταμος, όπως και ο ποταμός Ευρώτας, αποτελεί βιότοπο της βίδρας (Lutra lutra), είδος που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση.
Ο ποταμός Βασιλοπόταμος κατά την πρώτη ενετική περίοδο εντοιχίστηκε, με σκοπό να μετατραπεί σε πλωτό ποτάμι, που χρησίμευε για εμπορικούς σκοπούς.

Κάμπος Σκάλας

Δείτε ακόμα ΠΟΤΑΜΙΑ