Συλλογή & Διαχείριση Απορριμμάτων

   

Ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Σκάλας συγκαταλέγεται στους πρώτους δήμους της Λακωνίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με τον τομέα της ανακύκλωσης. Πριν από 4 περίπου χρόνια ξεκίνησε την εν λόγω προσπάθεια με διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης.
Σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στην οποία συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, οργανώνουμε ξεχωριστή διαλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Το παραπάνω σύστημα είναι αδειοδοτημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το υπ αριθμόν  106453/20-02-2003 υπουργική απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Τα υλικά συσκευασίας που μπορούν να ανακυκλωθούν αποτελούν το 30% των ημερησίων που παράγει κάθε σπίτι. Σε κάθε οικογένεια έχει διατεθεί ειδικός σάκος, ώστε να γίνεται διαλογή στην πηγή, δηλαδή μέσα από το σπίτι.
Έχουν τοποθετηθεί παντού ειδικοί μπλε κάδοι μόνο για τα υλικά συσκευασίας, ενώ ειδικό πρόγραμμα έχει  εφαρμοστεί στα σχολεία σε συνεργασία με τις διευθύνσεις τους, ώστε οι νέοι να μυηθούν στο πνεύμα της ανακύκλωσης. Παράλληλα, ειδικό όχημα συλλέγει τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, κλπ) μόνο από τους μπλε κάδους.
Μέσω της ανακύκλωσης, μειώνονται αφενός τα απόβλητα που πάνε στη χωματερή και αφετέρου η ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται φυσικοί πόροι.
Με γνώμονα όλα τα ανωτέρω και την πεποίθηση ότι, ένα σημαντικό βήμα για την επίλυσή του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και των χωματερών είναι η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση, συμμετέχουμε όλοι ενεργά για μια πόλη καθαρή.

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ