ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννη Λιναρδάκου αρ. 5, Σκάλα Λακωνίας Τ.Κ. 230 51
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2735 0 24094, 2735 0 23192, 2735 0 22785 fax: 2735 0 29292 & 2735 3 60033
email: info@eurota.gr

Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, 23051
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@eurota.gr

Ειδικός Συνεργάτης: Κόικας Δημήτρης
Τηλ: 2735 3 60012

Ειδικός Συνεργάτης: Σάκκαρη Παναγιώτα
Τηλ.: 2735 0 29039

Ειδικός Συνεργάτης: Αλεξανδρής Άρης
Τηλ.: 2735 0 29215

Για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Τούντας Πέτρος
Τηλέφωνο: 6932428654 , email: ptountas@gmail.com

Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, 
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Γρεβενίτης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 6945859807 , email: grevenitisdentist@gmail.com

Για θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Παιδείας
Υπεύθυνη Αντιδήμαρχος: Μπατσάκη Ευθαλία
Τηλέφωνο: 6975746283 , email: th.batsaki@gmail.com

Για θέματα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Γεωργακόπουλος Νίκων
Τηλέφωνο: 6944474454 , email: nikongeo79@gmail.com

Για θέματα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Φιφλής Δημήτριος
Τηλέφωνο: 6948816220 , email: fiflisdim80@gmail.com

Για θέματα Περιβάλλοντος, Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων, Καθαριότητας και Αστικής Πανίδας
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Χρήστου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 6988235106 , email: giannisxristou81@gmail.com

Για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης,
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος: Πολολός Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 6972412413 , email:pololos.p@gmail.com

Για θέματα Εθιμοτυπίας, Ενημέρωσης, Εξωστρέφειας και Αδελφοποιήσεων
Υπεύθυνη Αντιδήμαρχος: Τσίπουρα Πετρούλα
Τηλέφωνο: 6942292492 , email:petroylatsipoyra@gmail.com

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κοκκόλης Γεώργιος, Τηλέφωνο: 2735 0 71722, φαξ: 2735 0 29038

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ζαφείρης Νικόλαος, Τηλέφωνο: 2735 3 60021
email: nzafeiris@1499.syzefxis.gov.gr
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω γραφεία:

  • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης,
  • Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΚΑΙ
  • Γραφείο Διαφάνειας

Αρμόδιος Υπάλληλος: Πανοτοπούλου Γεωργία,
Τηλέφωνο: 2735 0 42210 & 2735 3 60225, φαξ: 2735 0 29124
Γεωπόνοι: Γκορίτσα Αθηνά τηλ. 2735 3 60219
Καραχάλιου Γεωργία τηλ. 2735 3 60221

Μπούτσαλης Δημήτριος τηλ. 2735 0 42254
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω γραφεία:

  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
  • Γραφείο Αλιείας
  • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αρμόδια υπάλληλος: Κουτσουμπού Μεταξία 2735360211

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051
Τηλέφωνο: 2735 0 29215

Αρμόδιος Υπάλληλος: Δερτιλής Παναγιώτης (εσωτ 6)
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Πολεοδομίας
Αρμόδιος υπάλληλος: Στρατάκου Αντιγόνη (εσωτ 1)

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου
Αρμόδιος Υπάλληλος: Μπούτσαλης Δημήτριος, Τηλέφωνο: 2735 0 42254

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρμόδιοι Υπάλληλοι:
Τζαμουρής Γεώργιος
Ψυμογεράκου Παναγιώτα
Θεοφιλάκου Μαρία
Βασιλείου Διονύσιος

Τμήμα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σταθούσης Παναγιώτης 2735360015

Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαυροματίδη Μαρία, Τηλέφωνο: 2735 0 29037
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω γραφεία:

  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Αρμόδιος Υπάλληλος: Σεργιάδη Αφροδίτη, Τηλέφωνο: 2735 3 60024
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Αρμόδιος Υπάλληλος: Ρωμαίου Αναστασία, Τηλέφωνο: 2735 3 60017

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Mail: Dimotologio@evrotas.gov.gr
Αρμόδιος Υπάλληλος:
Βασιλακάκου Σταυρούλα, Τηλέφωνο: 27353 60028

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αρμόδιος Υπάλληλος: Χαγιά Θεοδώρα, Τηλέφωνο: 2735 3 60020
 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Αρμόδιος Υπάλληλος: Μυλωνά Αναστασία, Τηλέφωνο: 2735 3 60019
Ζαφείρης Νικόλαος Τηλέφωνο: 27353 60021
Ρωμαίου Αναστασία, Τηλέφωνο: 27353 60017
 

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
Αρμόδιος Υπάλληλος: Μακρής Αθανάσιος, Τηλέφωνο:2735 3 60023
 

Πρωτόκολλο Δήμου:

Mail: Protokolo@evrotas.gov.gr
Πρόκου Στυλιανή, Τηλέφωνο: 27353 60018

Τμήμα ΚΕΠ
Αρμόδιος Υπάλληλος: Ανικολαϊτη Νικολέτα 2735029200

Ληξίαρχοι

Ληξίαρχος Δημοτικής ενότητας Σκάλας
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σταθούσης Παναγιώτης, Τηλέφωνο: 2735 3 60015 Κινητό:6976561681

Ληξίαρχος Δημοτικής ενότητας Γεροθρών
Αρμόδιος Υπάλληλος: Ζαφείρης Νικόλαος, Τηλέφωνο: 2735 3 60021 Κινητό:6983904403

Ληξίαρχος Δημοτικής ενότητας Νιάτων
Αρμόδιος Υπάλληλος: Μακρής Αθανάσιος, Τηλέφωνο: 2735 3 60023 Κινητό:6947898678

Ληξίαρχος Δημοτικής ενότητας Κροκεών
Αρμόδιος Υπάλληλος: Πρόκου Στέλλα, Τηλέφωνο: 2735 3 60018 Κινητό:6972323976

Ληξίαρχος Δημοτικής ενότητας Έλους
Προσωρινά τα ληξιαρχικά γεγονότα της ΔΕ Έλους εξυπηρετούνται από όλους τους παραπάνω

Τηλέφωνο Διοικητικής Υποστήριξης: Λυμπέρη Νεκταρία,
Τηλέφωνο: 2735 0 29039

Πρόεδρος Α/θμιας Εκπαίδευσης: Μαχαίρας Δημήτριος
Πρόεδρος Β/θμιας Εκπαίδευσης: Κορμπάκη Μαρία-Σταμάτα
Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαυροματίδη Μαρία 2735029037

Σκάλας
Δ/νση: Π. Γεωργιάδη Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, τηλ. 27350 29200, fax 27350 24151,
e-mail d.skalas@kep.gov.gr
Έλους
Δ/νση: Bλαχιώτη Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, τηλ. 27350 29125, fax 27350 29126,
e-mail d.elous@kep.gov.gr
Κροκεών
Δ/νση: Κροκεές Λακωνίας, Τ.Κ. 23057, τηλ. 27350 71722, fax 27350 29038,
e-mail d.krokeon@kep.gov.gr
Νιάτων
Δ/νση: Άγιος Δημήτριος Λακωνίας Τ.Κ. 23052, τηλ. 27323 60620, fax 27320 32002,
e-mail d.niaton@kep.gov.gr
Γερακίου
Δ/νση: Γεράκι Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, τηλ. 27310 71755, fax 27310 71756,
e-mail: d.geronthron@kep.gov.gr