ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας    
2ο Νηπιαγωγείο Σκάλας    
3ο Νηπιαγωγείο Σκάλας    
Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη    
Νηπιαγωγείο Βρονταμά    
Νηπιαγωγείο Δαφνίου    
Νηπιαγωγείο Έλους    
Νηπιαγωγείο Κροκεών    
Νηπιαγωγείο Μυρτιάς    
Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου    
Νηπιαγωγείο Απιδέας    
Νηπιαγωγείο Γερακίου    
Νηπιαγωγείο Κάτω Γλυκόβρυσης    
Νηπιαγωγείο Νιάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου – Νιάτων
τηλ. 27320 31376

Δημοτικό Σχολείο Γερακίου
τηλ. 27310 71374

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γλυκόβρυσης    
Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη
τηλ. 27350 55243

Δημοτικό Σχολείο Βρονταμά    

Δημοτικό Σχολείο Δαφνίου    

Δημοτικό Σχολείο Κροκεών
τηλ. 27350 71332

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
τηλ. 27350 24172

2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
τηλ. 27350 29072

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Βλαχιώτη
τηλ. 27350 41228

Γυμνάσιο Σκάλας
τηλ. 27350 22377

Γυμνάσιο Γερακίου
τηλ. 27310 71262

Γυμνάσιο Κροκεών
τηλ. 27350 71326

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Λύκειο Γερακίου
τηλ. 27310 71221, 71693

Λύκειο Σκάλας
τηλ. 27350 23299

Λύκειο Κροκεών
τηλ. 27350 71464

Λύκειο Βλαχιώτη